halvslag illustrationNår der kniples med helslag og lærredsslag følges trådene i parrene pænt ad hele vejen
gennem kniplingen. Det er en helt anden sag når der bruges halvslag!
På illustrationen har jeg forsøgt at skitsere hvordan de enkelte tråde arbejder sig gennem et halvslagsbånd med 4 par.

Derfor er det  lidt mere kompliceret at regne ud, hvilke pinde der skal have hjælpetråd på til afslutningen.

 

Indtil videre har jeg benyttet mig af en af følgende muligheder. I nogle tilfælde har jeg kniplet til enden og markeret de pinde jeg gerne ville have hjælpetråd på, for derefter at kniple tilbage til der hvor trådene skulle sættes i. I andre tilfælde har jeg ganske enkelt sat hjælpetråde på alle pinde og så brugt dem der skulle bruges når afslutningen var nået. Det blev jeg træt af, så jeg satte mig for at få kortlagt trådenes gang i halvslag.

I skemaet herunder kan aflæses, hvilke pinde talt fra venstre der skal forsynes med hjælpetråd. Da der er to pinde i hvert par er denne løsning selvfølgelig ikke verdens eneste måde at gøre det på, men jeg har forsøgt at minimere antallet af gange, hvor hjælpetråden skal runde en nål på sin vej.

Hjælpetrådene sættes på ved 3. nål over afslutningsnålen, inden der lukkes for nålen.
Bemærk! Der kan være forskel på hvilke pinde der skal bruges alt efter om der sluttes mod højre eller mod venstre.  Tal i parentes henviser til kantpar som kniples i helslag. Disse skal først have hjælpetråd på ved 2. nål over slutnålen

Bånd Afslutning mod venstre Afslutning mod højre
4 par, ren halvslag 1-2-7-8 1-2-7-8
5 par, ren halvslag 1-2-4-7-9 2-4-7-9-10
5 par, helslag i kanterne 1-5-8, (3-9) 3-6-10, (2-8)
6 par, ren halvslag 2-4-6-7-9-11 2-4-6-7-8-12
6 par, helslag i kanterne 1-2-5-9, (3-11) 3-4-11-12, (2-10)

Hjælpetråde i halvslagsplet. 

De pinde der skal bruges til pletten nummereres fra venstre, efter eventuelle snoninger. Tallene i parentes ender mod venstre og tal uden parentes mod højre)

Halvslagsplet med 4 par (mod venstre): 2-3-(5)-(7)

Halvslagsplet med 4 par (mod højre): 2-4-(6-7)

Halvslagsplet med 6 par (mod venstre): 2-5-(7)-8-(9)-(11)

Halvslagsplet med 6 par (mod højre): 2-4-(5)-6-(8)-(11)

Halvslagsplet med 8 par (mod venstre): 2-7-(9)-10-(11)-12-(13)-(15)

Halvslagsplet med 8 par (mod højre): 2-4-(5)-6-(7)-8-(10)-(15)

Hjælpetråde i halvslags edderkop.

I halvslags edderkopper bevares de oprindelige par, så der sættes blot en hjælpetråd på en af pindene i hvert par . Parrene kommer ud af edderkoppen i modsat side.