Min klare ”yndlingsopfinder” i forbindelse med kniplinger er helt klart det kvikke hoved der kom på at bruge hjælpetråde.
Hjælpetråde er i al sin enkelthed et stykke sytråd (eller anden tynd tråd) i en passende længde (ca 60-80 cm) som lægges dobbelt og bindes sammen. På den måde får man noget der svarer til et kæmpe nåleøje, som senere kan bruges til at trække trådender tilbage gennem kniplingen med. For lettere at kunne finde den rigtige hjælpetråd at trække i er det en fordel, hvis trådene har forskellige farver.

Afslutning med hjælpetråde:
Hvis tråden er dobbelt i 5-6 slag (hvis det er helslag kan 3-4 slag gøre det) i en knipling er den godt sikret mod at arbejde sig ud og blive til en løs ende. Og det er præcis det brugen af hjælpetråde udnytter. Når man syr enderne ind får man det pæneste resultat, hvis man med en fin nål, følger en tråd tilbage gennem kniplingen så der ikke opstå krydsende tråde. Fidusen ved hjælpetråde består i at lade tråden gøre arbejdet for os.
På arbejdstegningen kan man tælle de nødvendige  5-6 slag tilbage fra afslutningen for at se, hvornår hjælpetråden skal sættes på. Husk at helslag tæller dobbelt når der tælles slag, da de ekstra snoninger i helslaget gør det sværere at trække tråden tilbage, men samtidig også gør at enden hurtigere er låst. Hvis der kniples med halvslag se afsnittet om hjælpetråde i halvslag

DSC_1191Når man kommer dertil på kniplingen, hvor det er tid til at sætte hjælpetråde på, skal man bruge en hjælpetråd pr par.
Enden med knuden lægges op over kniplingen (væk fra dig selv).
Enden uden knude sættes fast på den ene pind i hvert par (her kan et lærkeøje bruges, eller man kan vinde enden på hjælpetråden med på pinden med tråden). Når der er sat hjælpetråde på kniples der videre som normalt. Men vær opmærksom på ikke at få sat nålene ind mellem trådene i hjælpetråden.
DSC_1195

 

 

I båndkniplinger skal gangparret oftest have hjælpetråden på noget længere fremme i kniplingen, da den jo laver flere slag mellem nålene.

DSC_1198

 

 

 

Det sker at hjælpetråden på gangpar skal omkring en eller flere nåle for at nå gennem sine nødvendige slag. Hvis det er tilfældet er det en fordel at sætte en ekstra nål på ydersiden og lægge hjælpetråden udenom den, så der kan trækkes først den ene vej og så den anden.

 

Når der er kniplet færdig er det tid til at få glæde af hjælpetrådene. Det er i princippet underordnet i hvilken rækkefølge trådene trækkes tilbage… Men det er ofte lidt sværere at trække gangpar og par der går gennem helslag tilbage, derfor starter jeg som regel med disse, så der er bedst mulig plads til at trække tilbage med.

Hvert par skulle nu gerne bestå af en pind med hjælpetråd og en pind uden. Tråden fra pinden uden hjælpetråd tages af pinden, (kan evt klippes af så man har 10-15 cm at arbejde med). Hjælpetråden gøres fri af den anden pind, og den vikles ud hvis den har fået arbejdet sig omkring knipletråden. Det er meget vigtigt at man under denne proces ikke får puttet knipletråden gennem den løkke som hjælpetråden udgør. Når hjælpetråden er fri lægges pinden den sad på til side. Den skal ikke bruges mere i denne knipling.
Hvis kniplingen skal hækles sammen med opstarten er det nu det skal gøres. Jeg synes det giver det pæneste resultat at trække hele tråden fra pinden uden hjælpetråd gennem opstartsløkken, frem for at lave en løkke ekstra med tråden fra den anden pind. Når der er hæklet i gøres resten af processen på samme måde som hvis der ikke skulle hækles.

Den løse ende fra den anden pind puttes i hjælpetrådens løkke (som hvis man træder en nål).

DSC_1200 DSC_1201

Nu trækkes der forsigtigt i hjælpetråden, mens der holdes på enden af knipletråden så den ikke smutter gennem eller ud af løkken.
Det kan ske at det går lidt trægt. Så  kan det hjælpe at trække hjælpetråden lidt frem og tilbage. Det sker også at hjælpetråden får trukket den tråd den er kniplet i med tilbage. Så trækker man bare stille og roligt denne tråd på plads igen.

DSC_1203Her er der startet med gangparret. Da denne hjælpetråd skulle omkring en nål, har jeg sat en ekstra nål på ydersiden med hjælpetråden omkring. På den måde kan jeg trække knipletråden tilbage af to omgange så jeg slipper for et uhensigtsmæssigt træk på den modsatte nål.

 

Det der skal gøres er altså:

  1. Sæt hjælpetråde på en pind i hvert par der skal afsluttes 4-5 slag før afslutning. I helslag nøjes 3 slag før og husk at gangpar i båndkniplinger laver flere slag på tværs end kant- og trendpar. Hvis parret med hjælpetråden går omkring en nål kan der sættes en ekstra nål udenfor kniplingen som hjælpetråden lægges omkring.
  2. Lav kniplingen færdig som arbejdstegningen foreskriver
  3. Tråden fra pinden uden hjælpetråd tages af pinden
  4. Hjælpetråden frigøres fra sin pind, og denne lægges til side.
  5. Den løse ende puttes i den løkke som hjælpetråden udgør og holdes som tråden i en synål
  6. Der trækkes forsigtigt i den modsatte ende af hjælpetråden så den løse ende trækkes tilbage gennem kniplingen.
  7. Fortsæt med de øvrige par til alle par er trukket tilbage
  8. Enderne klippes tæt af. Husk at stive kniplingen først hvis den skal det

Hjælpetråde ved opsætning af kniplingen:

Ved afslutning af en knipling skal man ofte hækle kniplingen sammen i de små løkker der opstod ved nålene i opsætningen. Dette gøres traditionelt med en fin hæklenål, men det sker tit at der ikke er ret meget plads at arbejde på, da der ved afslutningen ofte sidder en masse nåle i også. Dette problem kan lettes væsentligt ved at lægge en hjælpetråd klar i løkken allerede ved opsætningen. Brug forskellige farver på hjælpetrådene, så er de lettere at vikle ud når enden nås. Hvis opstartsnålene sidder meget tæt kan rækkefølgen på farverne med fordel noteres så de bruges i rigtig rækkefølge til slut.

Den løse hjælpetråd kan sættes fast på brættet udenfor kniplingen med en knappenål. Nu skal den ikke bruges mere før kniplingen er færdig.

Sammenhækling med hjælpetråd:

DSC_0765
Der er kniplet færdig og der er sat de nødvendige hjælpetråde på undervejs

 

 

DSC_0766

 

Når der er kniplet hele vejen rundt rettes hjælpetråden (som blev sat i ved opstarten) ud

 

 

DSC_0767
Den ene tråd fra det par der skal hækles i løsnes fra pinden (klip eventuelt af) . Hvis der skal afsluttes med hjælpetråd er det tråden uden hjælpetråd der skal hækles i!
Den løse ende puttes gennem den løkke hjælpetråden laver

 

DSC_0768
Træk forsigtigt i hjælpetråden så den løse ende trækkes gennem startløkken.

Og vupti intet bøvl med at få en lille bitte hæklenål gennem en endnu mindre løkke, som er gemt mellem en skov af nåle. Enderne på parret kan nu bindes af, eller trækkes retur med afslutningshjælpetråde.